LEEFGEBIEDEN
Dinsdag, 27 juli 2021
 
Begin pagina

Algemeen

Contact

FAQ


Leefgebieden

Nieuwsbrief

Projecten

 
Milieu en Natuur
De druk op de oerbossen neemt snel toe, de grootste bedreigingen zijn de niet-duurzame bosbouw en mijnbouw. Elke dag opnieuw verdwijnt er tropisch regenwoud, met alle gevolgen van dien. Het leefgebied van de oorspronkelijke bewoners, zoals apen, tijgers en talloze vogelsoorten, wordt elke dag kleiner en een aantal diersoorten is ten dode opgeschreven. De exploitatie van het oerwoud gebeurt door wereldwijd opererende houtbedrijven, lokale bedrijven en door de inheemse bevolking die bestaat uit indianen. In hoog tempo verdwijnen de longen van de aarde en raakt het eco systeem uit balans. Mijnbouwactiviteiten vinden plaats om goud, diamanten en bauxiet te winnen. Behalve dat dergelijke mijnbouwactiviteiten zorgen voor ontbossing en erosie, komt vooral bij de kleinschalige goudwinning veel kwik vrij. Naast erosie van de grond neemt het gevaar van natuurrampen hand over hand toe. Door de ontbossing is het gevaar op modderlawines en overstromingen sterk gestegen.


Opwarming van de aarde
Ons klimaat verandert drastisch. Door de opwarming van onze aarde neemt de ijsvoorraad af. Leefgebieden van de ijsbeer worden ernstig bedreigd. Miljarden mensen en ons hele eco-systeem zijn afhankelijk van deze ijslagen. Gletsjerijs zorgt dat het zoetwater op peil blijft en de beide polen beheren de leefomgeving van flora en fauna. Het smelten in het huidige tempo zorgt voor een stijging van de zeespiegel. Het leefgebied van heel veel dieren is afhankelijk van dit uitgebalanceerde systeem. En de verstoring van dit eco-systeem gaat in razend tempo verder.


 


 
Copyright 2021  |  Disclaimer